Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o rokowaniach ustnych, nieograniczonych na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej

19-02-2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA rokowania ustne, nieograniczone na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej o następujących parametrach...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o rokowaniach ustnych, nieograniczonych na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu ZGK w Dynowie

16-02-2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu ZGK w Dynowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.442.1.2018.AR.4 z dnia 13.02.2018r.

16-02-2018
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.442.1.2018.AR.4 z dnia 13.02.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.02.2018 r.

07-02-2018
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.02.2018 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP w rej. ul. Szkolnej oraz ul.Strażackiej w Dynowie

07-02-2018
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz.1073 ) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP w rej. ul. Szkolnej oraz ul.Strażackiej w Dynowie

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

06-02-2018
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego...
czytaj więcej o: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego