Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.23.2017 z dnia 11.09.2017 r.

12-09-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.23.2017 z dnia 11.09.2017 r.

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

24-08-2017
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego
czytaj więcej o: Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2017 z dnia 17.08.2017 r.

17-08-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2017 z dnia 17.08.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 10.08.2017

10-08-2017
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja.
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 10.08.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 19.07.2017

19-07-2017
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Szkolnej oraz ul. Strażackiej w Dynowie
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 19.07.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 3.07.2017

04-07-2017
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023"
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa z dnia 3.07.2017

Uwaga! Zmiana rachunku bankowego Gminy Miejskiej Dynów

31-05-2017
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. zmienia się bank obsługujący i numer rachunku bankowego Gminy Miejskiej Dynów.
czytaj więcej o: Uwaga! Zmiana rachunku bankowego Gminy Miejskiej Dynów

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 4

29-05-2017
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) DYREKTOR ZGK w Dynowie OGŁASZA Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 4
czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 4