Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Uchwała Nr 13/22/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

23-02-2021
Uchwała Nr 13/22/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Dynów na lata 2021- 2030
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/22/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 13/16/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

23-02-2021
Uchwała Nr 13/16/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Dynów na 2021 rok.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/16/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Zarządzenie nr 67/0050/RBF/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 27 października 2020 r.

13-11-2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Dynów oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za III kwartał 2020 roku.
czytaj więcej o: Zarządzenie nr 67/0050/RBF/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 27 października 2020 r.

Uchwała Nr 13/21/2020 z dnia 9 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

17-09-2020
Uchwała Nr 13/21/2020 z dnia 9 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Dynów o przebiegu wykonania budżetu za ł półrocze 2020 roku
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/21/2020 z dnia 9 września 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie