Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Uchwała Nr 13/29/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

25-02-2019
Uchwała Nr 13/29/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi Miasta Dynów na lata 2019 - 2029.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/29/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 13/14/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

25-02-2019
Uchwała Nr 13/14/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Dynów na 2019 rok.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/14/2019 z dnia 14.02.2019r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 11/15/2018 z dnia 30.11.2018r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

29-01-2019
Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2019 - 2029.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 11/15/2018 z dnia 30.11.2018r. Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie