Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Uchwała Nr 13/13/2017 z 06.09.2017 Składu orzekającego RIO w Rzeszowie

07-11-2017
Uchwała Nr 13/13/2017 z 06.09.2017 Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o informacji Burmistrza Miasta Dynowa o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
czytaj więcej o: Uchwała Nr 13/13/2017 z 06.09.2017 Składu orzekającego RIO w Rzeszowie

Zarządzenie Nr 384/2017 z dnia 24.08.2017r.

07-11-2017
Zarządzenie Nr 384/2017 z 24.08.2017r. w sprawie: przedstawienia Radzie Miasta Dynowa oraz RIO w Rzeszowie, zespół zamiejscowy Przemyśl, informacji z wykonania budżetu Miasta Dynów, sprawozdań instytucji kultury za I półrocze 2017r.
czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 384/2017 z dnia 24.08.2017r.

Uchwała Nr XXIV/146/17 Rady Miasta Dynów z dnia 23.01.2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2025

25-04-2017
Uchwała Nr XXIV/146/17 Rady Miasta Dynów z dnia 23.01.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Dynów na lata 2017 - 2025.
czytaj więcej o: Uchwała Nr XXIV/146/17 Rady Miasta Dynów z dnia 23.01.2017r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017-2025