Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2018r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów

Zgodnie z art. 28aa ust. 6, 7, 8 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów mogą zabierać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2018 rok.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Rady w Urzędzie Miejskim w Dynowie II piętro, pokój Nr 13 w godzinach pracy Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony w/w Raport.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.


 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Zofia Pantoł
Odpowiedzialny za treść informacji Zofia Pantoł
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 30.05.2019
Publikacja informacji 30.05.2019
Aktualizacja informacji 17.06.2019 08:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 17.06.2019 08:48 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 11.06.2019 10:25 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 30.05.2019 15:36 Publikacja 1