Sprawozdania, Opinie i Uchwały RIO

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2020r.

Informacja dla mieszkańców Gminy Miejskiej Dynów

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Burmistrz Miasta Dynów przedstawia Radzie Miasta w Dynowie raport o stanie gminy za 2020 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.
Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2020 rok, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 31.05.2021
Publikacja informacji 31.05.2021

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 10.06.2021 14:39 Publikacja 1