Komisje Stałe Rady

Komisja Rewizyjna

1) Pan Michał Zięzio – Przewodniczący komisji
2) Pani Jolanta Boczar - Wiceprzewodniczący
3) Pan Krupa Piotr
4) Pan Józef Mikoś
5) Pani Renata Pyś


Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

1) Pan Kazimierz Gołab – Przewodniczący komisji
2) Pan Paweł Pawłowski - Wiceprzewodniczący
3) Pan Rafał Bilski
4) Pani Jolanta Boczar
5) Pani Maria Chudzikiewicz
6) Pan Piotr Krupa
7) Pan Roman Nowak
8) Pan Andrzej Polewka
9) Pan Marek Siry
10) Pan Aleksander Urban
11) Pan Michał Zięzio
12) Pani Krystyna Mazur

Przedmiotem działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów są w szczególności sprawy dotyczące: gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, finansów i budżetu, majątku gminy, bezpieczeństwa publicznego


Komisja Spraw Społecznych

1) Pan Marek Siry - Przewodniczący Komisji
2) Pani Renata Pyś - Wiceprzewodnicząca
3) Pan Rafał Bilski
4) Pani Maria Chudzikiewicz
5) Pan Kazimierz Gołąb
6) Pan Józef Mikoś
7) Pan Roman Nowak
8) Pan Paweł Pawłowski
9) Pan Andrzej Polewka
10) Pan Aleksander Urban
11) Pani Krystyna Mazur

Przedmiotem działania Komisji Spraw Społecznych są w szczególności sprawy dotyczące: oświaty i kultury, zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji.


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1) Pan Józef Mikoś - Przewodniczący Komisji
2) Pan Paweł Pawłowski - Wiceprzewodniczący
3) Pan Piotr Krupa

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop
Publikacja informacji 27.12.2015 12:38
Aktualizacja informacji 13.03.2019 12:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 13.03.2019 12:16 Edycja 8
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 07:52 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 23.01.2019 07:51 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 12.12.2018 11:46 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 12.12.2018 11:43 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 12.12.2018 11:35 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:41 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 27.12.2015 12:38 Publikacja 1