Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.20.2019 z dnia 15.11.2019r.

15-11-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.20.2019 z dnia 15.11.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.22.2019 z dnia 12.11.2019r.

12-11-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.22.2019 z dnia 12.11.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.21.2019 z dnia 12.11.2019r.

12-11-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.21.2019 z dnia 12.11.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.18.2019 z dnia 28.10.2019r.

28-10-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.18.2019 z dnia 28.10.2019r.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku na dziecko uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

28-10-2019
a podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) oraz art.12, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych...
czytaj więcej o: Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w 2019 roku na dziecko uczęszczające do Przedszkola Miejskiego w Dynowie.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.19.2019 z dnia 21.10.2019r.

21-10-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.19.2019 z dnia 21.10.2019r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.15.2019 z dnia 18.10.2019r.

18-10-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie znak RIRP.6733.15.2019 z dnia 18.10.2019r.

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

01-10-2019
Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie..
czytaj więcej o: Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok