Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski w sprawie RRG.6733.9.2020 z dnia 6 lipca 2020r.

10-07-2020
Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r — Kodeks postępowania administracyjnego (teks jednolity Dz. U. z 2020r , poz. 256 z późn. zm.)
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski w sprawie RRG.6733.9.2020 z dnia 6 lipca 2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5587/2 o pow. 0,0243 ha, z 02.07.2020r.

08-07-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy ...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5587/2 o pow. 0,0243 ha, z 02.07.2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5582/1 o pow. 0,0392 ha, z 02.07.2020r.

08-07-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy ....
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5582/1 o pow. 0,0392 ha, z 02.07.2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5559/2 o pow. 0,0252 ha, z 22.06.2020r.

01-07-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy ...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki 5559/2 o pow. 0,0252 ha, z 22.06.2020r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25.06.2020r.

01-07-2020
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2020.AD.5 z dnia 25.06.2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5607/2 o pow. 0,0302 ha, z 22.06.2020r.

24-06-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5607/2 o pow. 0,0302 ha, z 22.06.2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5486/2 o pow. 0,0307 ha, z 22.06.2020r.

24-06-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5486/2 o pow. 0,0307 ha, z 22.06.2020r.

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 1967/1 o pow. 0,0090 ha, z 22.06.2020r.

24-06-2020
Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 1967/1 o pow. 0,0090 ha, z 22.06.2020r.