Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2013 r. z dnia 18.03.2021 r.

18-03-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2013 r. z dnia 18.03.2021 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej sprawa nr RRG.III.6220.1.2021 z dniz 01.03.2021r.

08-03-2021
Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej sprawa nr RRG.III.6220.1.2021 z dniz 01.03.2021r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku na dziecko ...

02-03-2021
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art.12, art. 43 ust. 1 pkt 1, art. 44 ust.1 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w 2021 roku na dziecko ...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2013 r. z dnia 26.02.2021 r.

26-02-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2013 r. z dnia 26.02.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2020 r. z dnia 12.02.2021 r.

12-02-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2020 r. z dnia 12.02.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.19.2020 r. z dnia 10.02.2021 r.

10-02-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.19.2020 r. z dnia 10.02.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2020 r. z dnia 08.02.2021 r.

08-02-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2020 r. z dnia 08.02.2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8 z dnia 28.01.2021r.

01-02-2021
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie znak WOOŚ.442.2.2020.AD.8 z dnia 28.01.2021r.