Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie

16-01-2019
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP w rejonie Ośrodka Turystycznego "Błękitny San" w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2019 z 10.01.2019r.

10-01-2019
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2019 z 10.01.2019r.

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

04-01-2019
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204) ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i 59 – zgodnie z art. 546 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Wodne

02-01-2019
Wykaz decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizujących inwestycje celu publicznego na terenie miasta Dynów wydanych na podstawie art. 50 i 59 – zgodnie z art. 546 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Wodne
czytaj więcej o: Wykaz decyzji wydanych na podstawie art. 50 i 59 – zgodnie z art. 546 ust. 5 i 6 Ustawy Prawo Wodne

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

20-12-2018
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10 o powierzchni użytkowej 62,93 m2 usytuowany na parterze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-usługowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie na obszarze istniejącej zabudowy...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 10

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.12.2018r.

19-12-2018
Stosownie do art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.12.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.15.2018 z dnia 06.12.2018r.

06-12-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6733.15.2018 z dnia 06.12.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o przystąpieniu do sporządzania MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie z 05.12.2018r.

05-12-2018
Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów o przystąpieniu do sporządzania MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie z 05.12.2018r.