Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 29.11.2018r.

30-11-2018
Stosownie do art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) w związku z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 29.11.2018r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

26-11-2018
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00032378/6, położonej w Dynowie przy ul. Rynek 5, przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
czytaj więcej o: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ przeznaczonej do wynajęcia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2017 z dnia 23.11.2018r.

23-11-2018
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2017 z dnia 23.11.2018r.

I sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

15-11-2018
Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) postanawiam, co następuje: Zwołuję pierwszą sesję Rady Miasta Dynów na dzień 20 listopada 2018 r. godz. 14.00,...
czytaj więcej o: I sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

14-11-2018
Na podstawie art. 383 § 1 pkt 6 oraz § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I postanawia :
czytaj więcej o: POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 r.

09-11-2018
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 43 ust.2 pkt.2 i art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r., poz....
czytaj więcej o: Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2017 z dnia 08.11.2018r.

08-11-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2017 z dnia 08.11.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2018 z dnia 30.10.2018r.

30-10-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2018 z dnia 30.10.2018r.