Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie RG.6733.9.2016 z dnia 25.01.2017r.

08-02-2017
Na podstawie art. 89 ust. 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późn. zm.), a także Upoważnienia z dnia 18.11.2013r. Zastępcy Podkarpackiego Wojewódzkiego ...
czytaj więcej o: Postanowienie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie RG.6733.9.2016 z dnia 25.01.2017r.

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

07-02-2017
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2016 z dnia 03.02.2017r.

07-02-2017
Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2016 z dnia 03.02.2017r.

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

01-02-2017
Burmistrz Miasta Dynów ziałając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomośi
czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

01-02-2017
Burmistrz Miasta Dynów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) ogłasza trzeci przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości.
czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytację/ na sprzedaż nieruchomości

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej

31-01-2017
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej
czytaj więcej o: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spycharki gąsienicowej