Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

SZKODY W UPRAWACH WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

13-06-2018
W miesiącu kwietniu zmieniono niektóre przepisy dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Zmiany dotyczą głównie terenów wiejskich – gdzie szkody szacuje przedstawiciel wójta. Na terenach miejskich, a więc i naszej gminy szacowania..
czytaj więcej o: SZKODY W UPRAWACH WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 12.06.2018r.

12-06-2018
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 12.06.2018r.

Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.2.16.2017 z dnia 28.05.2018r.

28-05-2018
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073), informuje, że Uchwała Nr XXXVIII/236/18 Rady Miasta Dynów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu ...
czytaj więcej o: Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.2.16.2017 z dnia 28.05.2018r.

Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.1.10.2017 z dnia 28.05.2018r.

28-05-2018
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2017.1405 t.j.), informuję, że Uchwała Nr XXXVIII/235/18 Rady Miasta Dynów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
czytaj więcej o: Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.1.10.2017 z dnia 28.05.2018r.

Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy...

24-05-2018
Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie uprzejmie informuje, że na mocy Decyzji nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 02.05.2018 r. oraz Postanowienia nr RZ.RET.070.1.50.2018.PS z dnia 15.05.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej...
czytaj więcej o: Informacja o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy...

Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie...

23-05-2018
Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 17 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz statystyczna liczba dzieci.
czytaj więcej o: Informacja o wysokości podstawowych kwot dotacji w 2018 roku dla Miejskiego Przedszkola w Dynowie...

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r.

27-04-2018
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 18.04.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 04.04.2018 r.

05-04-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 83 a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ....
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 04.04.2018 r.