Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

27-08-2018
Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
czytaj więcej o: Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

22-08-2018
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na ...
czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem LOKALU UŻYTKOWEGO nr 2

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.12.2018 z dnia 20.08.2018r.

20-08-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.12.2018 z dnia 20.08.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2018 z dnia 20.08.2018r.

20-08-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2018 z dnia 20.08.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2018 z dnia 20.08.2018r.

20-08-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2018 z dnia 20.08.2018r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2012.AD.261 z dnia 26.07.2018r.

27-07-2018
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2012.AD.261 z dnia 26.07.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2018 z dnia 20.07.2018r.

20-07-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2018 z dnia 20.07.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.8.2018 z dnia 20.07.2018r.

20-07-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.8.2018 z dnia 20.07.2018r.