Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06-07-2016
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej
czytaj więcej o: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06-07-2016
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej
czytaj więcej o: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.6.2016 z dnia 24.06.2016r.

27-06-2016
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje do ...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.6.2016 z dnia 24.06.2016r.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie OS-III.7011.1.49.2016.JC z dnia 6.06.2016 r.

09-06-2016
Na podstawie art 39 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
czytaj więcej o: Obwieszczenie Zarządu Województwa Podkarpackiego w sprawie OS-III.7011.1.49.2016.JC z dnia 6.06.2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

31-05-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

31-05-2016
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2016.A W.2 z dnia 20.05.2016r.

30-05-2016
Stosownie do art. 120 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2016.A W.2 z dnia 20.05.2016r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

06-05-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.