Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

31-05-2016
Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2016.A W.2 z dnia 20.05.2016r.

30-05-2016
Stosownie do art. 120 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie WOOŚ.442.1.2016.A W.2 z dnia 20.05.2016r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

06-05-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

06-05-2016
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 6.05.2016r.

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280

04-04-2016
Pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280 o pow. 0,1501 ha, uwidoczniona w księdze wieczystej RZ2Z/00034012/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości: Działka ewidencyjna nr 280

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 09.03.2016

09-03-2016
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 09.03.2016

Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 08.03.2016

08-03-2016
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 161/16 z dnia 1 lutego 2016 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2016 roku przyznano dotację dla...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze ofert z dnia 08.03.2016

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej

02-03-2016
Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej, skręcanej śrubami, o pow. zabudowy 327,60 m2, wysokość ok. 5m, bez pokrycia dachowego i wypełnienia ścian, usytuowanej na działce 4029/7 w Dynowie...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieeksploatowanej wiaty o konstrukcji stalowej