Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 29.06.2018 r.

02-07-2018
Działając na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 29.06.2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego z dn. 29.06.2018

02-07-2018
zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257), oraz art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 10
czytaj więcej o: Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów o zawarciu porozumienia w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego z dn. 29.06.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2018 z dnia 28.06.2018r.

28-06-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2018 z dnia 28.06.2018r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2018 z dnia 15.06.2018 r.

15-06-2018
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2018 z dnia 15.06.2018 r.

SZKODY W UPRAWACH WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

13-06-2018
W miesiącu kwietniu zmieniono niektóre przepisy dotyczące szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne. Zmiany dotyczą głównie terenów wiejskich – gdzie szkody szacuje przedstawiciel wójta. Na terenach miejskich, a więc i naszej gminy szacowania..
czytaj więcej o: SZKODY W UPRAWACH WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA ŁOWNE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 12.06.2018r.

12-06-2018
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2018 z dnia 12.06.2018r.

Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.2.16.2017 z dnia 28.05.2018r.

28-05-2018
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073), informuje, że Uchwała Nr XXXVIII/236/18 Rady Miasta Dynów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu ...
czytaj więcej o: Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.2.16.2017 z dnia 28.05.2018r.

Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.1.10.2017 z dnia 28.05.2018r.

28-05-2018
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2017.1405 t.j.), informuję, że Uchwała Nr XXXVIII/235/18 Rady Miasta Dynów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu
czytaj więcej o: Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.1.10.2017 z dnia 28.05.2018r.