Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.02.2018 r.

07-02-2018
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.02.2018 r.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP w rej. ul. Szkolnej oraz ul.Strażackiej w Dynowie

07-02-2018
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz.1073 ) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany MPZP w rej. ul. Szkolnej oraz ul.Strażackiej w Dynowie

Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

06-02-2018
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego...
czytaj więcej o: Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej i ciągnika rolniczego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP obszaru położonego w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja

24-01-2018
Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz.1073 ) oraz art. 39 ust.1, art.40 i art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa o wyłożeniu do publicznego wglądu MPZP obszaru położonego w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 28.12.2017 r.

28-12-2017
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2017 z dnia 28.12.2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.12.2017 r.

27-12-2017
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2017.1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2017.10
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.17.2017 z dnia 27.12.2017 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.24 z dnia 30.11.2017r.

05-12-2017
Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.4260.17.6.2017.KR.24 z dnia 30.11.2017r.