Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja w sprawie obowiązywania MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

01-02-2021
Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020.283 tj.), Burmistrz Miasta Dynowa podaje do..
czytaj więcej o: Informacja w sprawie obowiązywania MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

Informacja w sprawie obowiązywania MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

01-02-2021
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.293 tj.), informacja, że Uchwała Nr XXI/141/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu ...
czytaj więcej o: Informacja w sprawie obowiązywania MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Dynowie

27-01-2021
Burmistrz Miasta Dynów informuje, że wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Dynowie. Funkcję koordynatora będzie pełnił Pan Wojciech Barański – Sekretarz Gminy Miejskiej Dynów.
czytaj więcej o: Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2020 r. z dnia 08.01.2021 r.

08-01-2021
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2020 r. z dnia 08.01.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2020 z dnia 05.01.2021 r.

05-01-2021
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2020 z dnia 05.01.2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.19.2020 r. z dnia 11.12.2020 r.

11-12-2020
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.19.2020 r. z dnia 11.12.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2020 r. z dnia 11.12.2020 r.

11-12-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2020 r. z dnia 11.12.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2020 r. z dnia 27.11.2020 r.

27-11-2020
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.18.2020 r. z dnia 27.11.2020 r.