Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 8.03.2018 r.

13-03-2018
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.10.2017 z dnia 8.03.2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.03.2018 r.

07-03-2018
Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.) zawiadamiam,..
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.7.2018 z dnia 7.03.2018 r.

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

23-02-2018
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi
czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o rokowaniach ustnych, nieograniczonych na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej

19-02-2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA rokowania ustne, nieograniczone na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej o następujących parametrach...
czytaj więcej o: Ogłoszenie o rokowaniach ustnych, nieograniczonych na sprzedaż koparko-ładowarki kołowej

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu ZGK w Dynowie

16-02-2018
DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DYNOWIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż...
czytaj więcej o: Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż sprzętu ZGK w Dynowie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.442.1.2018.AR.4 z dnia 13.02.2018r.

16-02-2018
Stosownie do art. 119 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie Nr WOOŚ.442.1.2018.AR.4 z dnia 13.02.2018r.