Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

26-08-2016
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: Budynek mieszkalny..
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

26-08-2016
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: LOK. MIESZKALNY nr 5
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

26-08-2016
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Ogłasza pierwszy przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości: LOK. MIESZKALNY nr 6
czytaj więcej o: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2016 z dnia 18.08.2016 r.

18-08-2016
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.), w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu ...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.6.2016 z dnia 18.08.2016 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.7.2016 z dnia 18.07.2016r.

18-07-2016
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353)
czytaj więcej o: Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6220.7.2016 z dnia 18.07.2016r.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06-07-2016
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej
czytaj więcej o: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

06-07-2016
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej
czytaj więcej o: Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.