Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

PROTOKÓŁ KONSULTACJI w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

26-11-2020
Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego do projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.”. Do udziału w konsultacjach...
czytaj więcej o: PROTOKÓŁ KONSULTACJI w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2020 r. z dnia 24.11.2020 r.

24-11-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.14.2020 r. z dnia 24.11.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.4.2020 r. z dnia 10.11.2020 r.

20-11-2020
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. llf ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie AB.6740.15.4.2020 r. z dnia 10.11.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2020 r. z dnia 19.11.2020 r.

19-11-2020
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.16.2020 r. z dnia 19.11.2020 r.

Zarządzenie nr 68/0050/RRG-GN/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 30 października 2020 r.

09-11-2020
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia, sprzedaży przetargowej oraz pomieszczeń przeznaczonych do użyczenia.
czytaj więcej o: Zarządzenie nr 68/0050/RRG-GN/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 30 października 2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2020 r. z dnia 06.11.2020 r.

06-11-2020
Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz.U.2020.256 t.j.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.15.2020 r. z dnia 06.11.2020 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2020 r. z dnia 19.10.2020 r.

19-10-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.13.2020 r. z dnia 19.10.2020 r.

Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie znak: AB.6740.15.4.2020 z dnia 13.10.2020r.

19-10-2020
Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz w związku z art. lld ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Rzeszowskiego w sprawie znak: AB.6740.15.4.2020 z dnia 13.10.2020r.