Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

20-02-2020
Na podstawie art.17 pkt1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r. poz.1945 ze zm.) oraz art.39 ust.1 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku...
czytaj więcej o: Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP Nr 1/2019 terenu położonego przy ul. Polnej w Dynowie

OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

20-02-2020
Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Miasta Dynów, w zakresie ...
czytaj więcej o: OGŁOSZENIE o naborze na członków Komisji Konkursowej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2020 z dnia 14.02.2020r.

14-02-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.2.2020 z dnia 14.02.2020r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.

13-02-2020
Zarządzenie nr 10/0050/RRG-GN/2020 Burmistrza Miasta Dynów z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.
czytaj więcej o: Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2020 z dnia 05.02.2020r.

06-02-2020
Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody...
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.5.2020 z dnia 05.02.2020r.

Informacja uzupełniająca w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

05-02-2020
Z dniem 1 stycznia 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716, z późn. zm.) prawo użytkowania
czytaj więcej o: Informacja uzupełniająca w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe