Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2020 z dnia 05.02.2020r.

05-02-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.5.2020 z dnia 05.02.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2020 z dnia 05.02.2020r.

05-02-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.4.2020 z dnia 05.02.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2020 z dnia 31.01.2020r.

31-01-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.3.2020 z dnia 31.01.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2019 z dnia 30.01.2020r.

30-01-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.20.2019 z dnia 30.01.2020r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.23.2019 z dnia 10.01.2020r.

10-01-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.23.2019 z dnia 10.01.2020r.

Informacja w sprawie przyjęcia MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie

09-01-2020
Stosownie do art. 43 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 t.j.), Burmistrz Miasta Dynowa po
czytaj więcej o: Informacja w sprawie przyjęcia MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie

Informacja w sprawie obowiązywania MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie

09-01-2020
Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.), informacja, że Uchwała Nr XII/82/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu...
czytaj więcej o: Informacja w sprawie obowiązywania MPZP terenu dworca autobusowego w Dynowie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2020 z dnia 08.01.2020r.

08-01-2020
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
czytaj więcej o: Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.1.2020 z dnia 08.01.2020r.