Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

I sesja Rady Miasta Dynów VIII kadencji 2018-2023.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) postanawiam, co następuje:

Zwołuję pierwszą sesję Rady Miasta Dynów na dzień 20 listopada 2018 r. godz. 14.00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na Sesji.
  2. Slubowanie Radnych.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Dynów.
  4. Ślubowanie Burmistrza Miasta Dynów.

Wskazanie obligatoryjnych punktów porządku obrad pierwszej Sesji nie oznacza braku możliwości rozszerzenia jej porządku o inne punkty.

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
Marcin Dudzik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.11.2018
Publikacja informacji 15.11.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 15.11.2018 08:50 Publikacja 1