Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RIRP.6722.1.10.2017 z dnia 28.05.2018r.

RIRP.6722.1.10.2017

Dynów, 28.05.2018r.

INFORMACJA  

Stosownie do art. 29  ust. 2 ustawy  z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2017.1405 t.j.), informuje, że Uchwała Nr XXXVIII/235/18 Rady Miasta Dynów z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego na obszarze położonym w Dynowie w rejonie ul. 1 Maja, została ogłoszona w Dzienniku  Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 11 maja 2018r. i  obowiązuje od dnia 26 maja 2018r.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą  Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miejskiej Dynów.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 28.05.2018
Publikacja informacji 28.05.2018
Aktualizacja informacji 28.05.2018 10:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 28.05.2018 10:29 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 28.05.2018 10:29 Publikacja 1