Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja w sprawie obowiązywania MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

INFORMACJA

Stosownie do art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073), informuję, że Uchwała Nr VII/56/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie, została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2019r. i obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Miejskiej Dynów.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 12.08.2019
Publikacja informacji 12.08.2019
Aktualizacja informacji 12.08.2019 15:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:18 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:17 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:15 Publikacja 1