Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Informacja w sprawie przyjęcia MPZP w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie

INFORMACJA

Stosownie do art. 43 ust.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenie oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018.2081 tj.), Burmistrz Miasta Dynowa podaje do publicznej wiadomości, że Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ośrodka turystycznego „Błękitny San" w Dynowie został przyjęty uchwałą Nr VII/56/19 Rady Miasta Dynów z dnia 27 czerwca 2019 r.

Z treścią ww. dokumentu oraz jego uzasadnieniem i podsumowaniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dynowie w pok. Nr 15.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 12.08.2019
Publikacja informacji 12.08.2019
Aktualizacja informacji 12.08.2019 15:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:25 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:24 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 12.08.2019 15:23 Publikacja 1