Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2018r.

RM.8141.4.2017

Dynów, dnia 13.10.2017 r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie Miasta Dynów. Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 23 października 2017 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 13.10.2017
Publikacja informacji 13.10.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 13.10.2017 10:31 Publikacja 1