Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.10.2017 z dnia 3.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 03.11.2017 r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2  została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.10.2017 pn.: „Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów - etap III cz. II” na działkach nr 2546/5, 2546/4, 2547, 2548, 2563/1, 2550/2, 2523, 2522, 2519/5, 2549/2, 2550/1, 2519/1, 2268/4, 789, 2555, 2556/1, 2561, 2562, 2560, 2507/4,2564/2, 2516, 2513, 2514, 2512, 2511, 2510, 2509, 2582, 2624/3, 2624/2, 2625, 2626, 2627, 2624/1, 843/2, 842/7, 6312/2, 842/1, 840, 839/4, 843/1, 839/3, 839/1, 826/12, 826/2, 826/4, 826/5, 844/1, 2484, 2272, 2273/2, 2274, 2449, 2276,  2277/1, 2278, 2279, 2489, 2488, 2494/1, 2495, 2496/1, 2498/7, 2498/6, 2498/4, 2498/5, 2499/3, 2492/2, 2493/2, 2494/2, 2245/2, 2245/1, 2247/1, 2247/2, 2246, 2240, 2233/1, 2233/2,  2234/1, 2234/2, 2237, 2232, 2231, 2229, 2218/1, 2218/2, 2219, 2210/1, 2211, 2212, 2213, 844/2, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290/4, 2291/3, 2292, 2293, 2294/1, 2294/2, 2294/3, 2294/4, 2294/6, 2381/1, 2295, 2296, 2297, 2300, 2301, 2302, 2374, 2303, 2304, 2305, 2307, 2308, 2309, 2361, 2362, 2371, 2356, 2357, 2358, 2310, 2313, 2314, 2367, 2366, 2316, 2317/2, 2317/1, 2318, 2320/2, 2347, 2346, 2321, 2184, 2181, 2180, 2179, 2183, 2186, 2169/2, 2167, 2166, 2168, 2165/2, 2163/1, 2169/1, 2178/1, 2178/2, 2637/1, 2638/1, 2670, 2642, 2666, 2668, 2669, 2671, 2503, 2673/2, 2674, 2673/1, 2716/2, 2717, 2718, 2271, 2719/2, 2702/3, 2721, 2722, 2723, 2727, 2732, 2733/1, 2733/3, 2733/2, 2731, 2766/1, 2768, 2563/2, 2773, 2774, 2775, 2777/1, 2778, 2779, 2782/3, 2784/1, 6333, 2130/2, 2788/8, 2799/3, 2799/1, 2788/10, 2788/13, 2788/14, 2788/15, 2788/16, 2798/1, 2797, 2796, 2825/6, 2825/5, 2825/4, 2825/3, 2824/2, 2831/2, 2832/2, 2834/3, 2834/4, 2835/2, 2837/2, 2839/2, 3158/4, 3158/10, 2840/7, 2840/4, 2840/1, 2820/5, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2753, 2801/3, 2801/4, 2841/2, 2842/2, 2843/3, 2843/4, 2845/4, 2845/3, 2086, 2084/1, 2085, 2084/3, 2084/9, 2083/6, 2083/5, 2083/1, 2075, 2076/2, 2074/2, 2083/4, 2083/7, 2083/8, 2083/2, 2081, 2082, 2076/1, 2080/1, 2078, 2080/3, 2080/2, 2079, 3171, 3173, 3172, 3174/2, 3194, 3193, 3170, 3169/1, 3168, 2090/4, 2090/5, 2090/2, 3174/1, 3192, 3198/2, 2072, 3197/1, 3197/2, 3197/3, 2071, 2068/1, 3212/1, 3250, 3251, 2061/11, 2061/4, 2064/3, 2065/4, 2065/5, 2065/3, 2065/7, 2065/6, 2065/10, 2065/11, 2066/9, 2066/3, 2067/1, 2067/2, 5100/4, 5100/13, 5100/12, 2046/5, 2046/6, 2046/2, 2047, 2268/3, 2043/2, 2042/2, 2041, 1854, 1853, 1852/1, 1851/1, 1823/2, 2000/6, 1822/4, 1800/3, 1800/10, 1800/11, 1801/2, 6317, 1555/15, 1508/2, 1497, 1494/1, 1494/2, 1495, 1492/1, 1493/1, 1490/18, 1490/11, 1490/5, 1489/28, 1489/27, 1489/8, 1489/21, 1489/10, 1489/19, 1489/15, 1489/16, 1488/8, 1490/1, 1490/22, 1488/7, 1488/3, 1488/12, 1488/17, 1488/16, 1488/5, 1490/6, 1490/7, 1490/8,1490/16, 1490/15, 1490/9, 1490/10, 2000/5, 1575, 1574/1, 1574/2, 1573, 1572, 1571, 1570, 1569, 1568, 1566/3, 1567, 1566/6, 1900/3, 1973/2, 1860/8, 1860/6, 1860/4, 1861/3, 1862/3, 1863/1, 1865/8, 1865/7, 1865/4, 1866/1, 1890, 1868/4, 6324, 1880/1, 1868/6, 6325, 1869/1, 1578/2, 1832/15, 1879, 1878/4, 1877, 1873/2, 1873/1, 1628/6, 1628/3, 1625/6, 1625/5, 1625/4, 1627, 1626/2, 1625/7, 1626/4, 1626/3, 1624/1, 1629/28, 1629/27, 1629/26, 1629/10, 2077, 1851/2 położonych w Dynowie

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia  w Urzędzie Miejskim w Dynowie,  pokój nr 15, zapoznać się z  wydaną decyzją.

Dynów, dnia 03.11.2017 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 03.11.2017
Publikacja informacji 03.11.2017
Aktualizacja informacji 03.11.2017 11:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 03.11.2017 11:33 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 03.11.2017 11:32 Publikacja 1