Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.11.2017 z dnia 17.10.2017 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 17.10.2017 r. na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.11.2017 pn.; „ Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia sali gimnastycznej w budynku Liceum Ogólnoksztalcącego w Dynowie przy ul. 1 Maja 17 z przeznaczeniem na strzelnicę sportową", na działce nr 1787 położonej w Dynowie,

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie, pokój nr 15, zapoznać się z wydaną decyzją.

Dynów, dnia 17.10.2017 r.
 

Burmistrz Miasta Dynów,
Zygmunt Frańczak

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 17.10.2017
Publikacja informacji 17.10.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 17.10.2017 14:32 Publikacja 1