Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.6733.9.2016 z dnia 07.12.2016r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DYNOWA


Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn.zm.)

ZAWIADAMIAM

że, w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Miejskiej Dynów, ul. Rynek 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RIRP.6733.9.2016 p.n.: „ Budowa i przebudowa miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami na terenie miasta Dynów - etap III ( część — I)" na działkach nr : 6297, 6296, 6298, 6293, 6292, 6291, 6173/1, 6174, 6175/1, 6175/2, 6277/2, 6176/2, 6173/2, 6181, 6169, 6185/1, 6186/1, 6190, 6189, 6209, 6207, 6208/2, 6252, 6251, 6250, 6248, 6249, 2000/4, 6218, 6217, 6216, 6215, 6214, 6213/1, 6148/2, 6226, 6227, 6275/2, 6229/2, 6231/2, 6275/1, 6237/1, 6243, 6242, 6240/1, 6241, 6234, 6276/2, 6072/3, 6072/1, 6071/2, 6075, 6074/2, 6042/2, 6062/2,6061/2, 6028/2, 6027, 6029, 6058, 6021/2, 6024, 6021/1, 6023, 6022/1, 6022/2, 6005/2, 6010, 6018, 6004, 6011, 6015, 6009, 6008, 6014/2, 6014/1, 5961/2, 6006/2, 5960/6, 5959/3, 6006/1, 5702, 5703, 5954/1, 5953, 5950, 5911, 5908, 5907/1, 5907/2, 5906/3, 5906/2, 5906/1, 5905, 5904/1, 5903, 5888,5887, 5886, 5885, 5884, 5881, 5867, 5866, 5865, 5843, 5842, 5840/1, 5840/2, 5839, 5841, 5838, 5837, 5834, 5836, 5785/3, 5817, 5816, 5815, 5814, 5812, 5811, 5810, 5809, 5801, 5800, 5799/1, 5798, 5787, 5786, 5785/1, 5788, 5784/5, 5783, 5782, 5781/1, 5780, 5776, 5774, 5773, 5772, 5771, 5768, 5767, 5766/4, 5766/3, 5766/2, 5764, 5763, 5762, 5761/2, 5760, 5759, 5758/1, 5757, 5756/1, 5756/2, 5754/1, 5753, 5752/3, 5751, 5749/1, 5748, 6271, 4626, 4625, 4624, 4842/2, 4844/2, 4847/4, 4847/6, 4848/2, 4854, 4851, 4860, 4850, 4849, 4852, 4846/2, 4865, 4864/1, 4866/2, 4866/4, 4866/3, 4869, 4871/1, 4876/3, 4873/2, 4875, 4877/8, 4877/3, 4873/1, 4874, 4877/1, 4881/1, 4871/2, 4868/1, 4862, 4861, 4867/3, 4867/1, 3545, 3544, 3543, 3555, 3588, 4876/4, 4876/1, 4876/2, 4872, 4871/3, 4878/3, 4878/4, 4880/1, 4880/4, 4880/2, 4878/1, 4885, 4889, 4898, 4890/2, 4890/1, 4892, 4893/1, 4895, 4900, 4899/2, 4897, 4886, 4887, 4899/4, 4905, 4909/1, 4912, 4913, 4914, 4915, 4908, 3210/2, 3522, 3521/2, 3520/4, 3519/4, 3520/2, 3523, 4924, 4925, 4923/2, 4918/1, 4920, 4921, 4916/1, 4916/2, 4917/1, 4907, 4923/1, 4928/1, 4928/2, 4929/4, 4929/5, 4930/4, 4930/1, 4931,4932, 4933, 4934, 6320, 4937/1, 4939, 4942, 4946, 4947, 4948, 4950, 4940, 4951/5, 4952/2, 4952/1, 4953, 4951/6, 4951/3, 4955/1, 4955/2, 4956, 4959, 4958, 4960, 4962/1, 4966/2, 1900/3, 1900/4, 1578/2, 1972/23, 1972/20, 1976/5, 1976/7, 1977/1, 1978/4, 1978/5, 1977/2, 1977/3, 1977/2, 1978/3, 1972/3, 1972/4, 1972/10, 1972/9, 1976/3, 1972/14, 1971, 1972/16, 1985/2, 1985/1, 1986, 1995/1, 1989, 1992, 5195/1, 5195/2, 1995/3, 1999/2, 1999/3, 1999/11, 1999/12, 1999/8, 1999/7, 5196, 5199, 5200, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5197/1, 5213, 5212, 5214/2, 5217/1, 5217/3, 5217/4, 5215, 5218, 5210, 5237, 1997, 5185/2, 5219, 5229, 5230, 5238, 5235, 5232, 5233, 5236, 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5246, 5247, 5249/1, 5249/2, 5251, 5253, 5175, 5176, 5254/1, 5255/5, 5255/4, 5255/3, 5257, 5258/1, 5259, 5262, 5261, 5263, 5277, 5276/1, 5276/2, 5268, 5267/1, 5157, 5158, 5256/5, 5278/1, 5279/1, 5283/2, 5285, 5286, 5287, 5288, 5290, 5291, 5292/1, 5292/2, 5292/3, 5280/5, 5280/2, 5280/3, 5300, 5301, 5320, 5327, 5328/1, 5338/1, 5361, 5362, 5364, 5365, 5366/1, 5366/2, 5368/2, 5367, 5338/3, 5386/2, 5386/1, 5313, 5314, 5311/2, 5311/4, 5311/3, 5309, 5312/3, 5312/5, 5312/1, 5322/1, 5322/2, 5329/1, 5332/1, 5332/3, 5332/4, 5335, 5336, 5395, 5398/2, 5731, 5732, 5730/1, 5398/6, 5409, 5729, 5730/2, 5733/10, 5734, 5733/7, 5735, 5736, 5737, 5738/1, 5727/5, 5726, 5739/1, 5739/2, 5740, 5725, 5724/3, 5741, 5742, 5743, 5722/1, 5723/3, 5722/2, 5744, 5745, 5746, 5721, 5723/4, 5724/2, 5723/2, 5747/4, 5720, 5719/1, 5719/2, 5747/1, 5718, 5717/1, 5716/1, 5716/3, 5715/1, 5714/1, 5714/2, 5714/3, 5713, 5710, 5708, 5709, 5707, 5706, 5674/5, 5674/2, 5674/9, 5153, 5151/2, 5150, 5149, 5148/1, 5148/2, 5147/1 położonych w Dynowie.

Każdy, kto ma w tym interes prawny, może ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 15  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Dynów, dnia 07.12.2016 r. 

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń na zewnątrz oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Dynowie w dniach od dnia 08.12.2016 r. do 21.12.2016r.

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Tadeusz Bujdasz
Odpowiedzialny za treść informacji Tadeusz Bujdasz
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 07.12.2016
Publikacja informacji 08.12.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.12.2016 12:48 Publikacja 1