Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RIRP.III.6131.5.2019 z 13.02.2019r.

RRG.III.6131.5.2019

Dynów, dnia 13.02.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 61§4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1614 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2019 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku; ul. M. Konopnickiej 15, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce nr ewid. 6299/1, położonej w miejscowości Dynów.
Jednocześnie zgodnie z art. 85 ust. 1 k.p.a. zawiadamiam, że oględziny w/w drzew odbędą się dnia 7 marca 2019 r. o godz. 10.00 (punkt zborny działka 6299/1).
Z treścią wniosku oraz pozostałą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Dynów w pokoju nr 4 (parter) w godzinach pracy urzędu.
Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 13 lutego 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel- Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 13.02.2019
Publikacja informacji 13.02.2019
Aktualizacja informacji 13.02.2019 14:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 13.02.2019 14:13 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 13.02.2019 14:11 Publikacja 1