Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie RRG.III.6131.23.2017 z dnia 11.09.2017 r.

Dynów, dnia 11.09.2017 r.

RRG.III.6131.23.2017

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 2134 ze zm.) zawiadamiam , że w dniu 01.09.2017 r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej w Przeworsku; ul. M. Konopnickiej 15, 37-200 Przeworsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr ewid. 1822/3 położonej w miejscowości Dynów.
Oględziny w/w drzew nastąpią w dniu 3 października 2017 r. o godz. 10.00 (punkt zborny - działka 1822/3).
Z treścią wniosku oraz pozostałą dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Dynów w pokoju nr 4 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 12 września 2017 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 12.09.2017
Publikacja informacji 12.09.2017

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 12.09.2017 09:10 Publikacja 1