Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarapckiego w sprawie znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 19.06.2019r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 czerwca 2019 r.

Stosownie do art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 17 maja 2019 r. decyzji Wojewody Podkarpackiego znak: N-VIII.7820.1.52.2018, udzielającej Zarządowi Województwa Podkarpackiego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabovvnica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych".
Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 11 g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), przekazane zostało do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
 

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 19.06.2019
Publikacja informacji 19.06.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 19.06.2019 14:24 Publikacja 1