Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.52.2018 z dnia 17 maja 2019r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 maja 2019 r.

Stosownie do art. 1 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

o wydaniu decyzji


znak: N-VIII.7820.1.52.2018, z dnia 17 maja 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin — Przeworsk — Grabownica Starzeńska pomiędzy km 186+825 i km 190+921 (długości 3,958 km) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych", na rzecz Zarządu Województwa Podkarpackiego, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów...

Pełna treść obwieszczenia w załączeniu.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Andrzej Kiełbasa
Odpowiedzialny za treść informacji Andrzej Kiełbasa
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 21.05.2019
Publikacja informacji 21.05.2019

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.05.2019 16:18 Publikacja 1