Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Jawornik Polski w sprawie RRG.6733.9.2020 z dnia 25.03.2020r.

RRG.6733.9.2020

Jawornik Polski, dn. 2020.05.25

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Wójt Gminy Jawornik Polski, 37-232 Jawornik Polski 30 zawiadamia, że zgodnie z art.61, §1 KPA (teks jednolity Dz. U. z 2020r, poz. 293) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2018r , Dz.U. , poz. 1945) że w dniu 22.05.2020r wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku , ul. Słowackiego 17, 37-200 Przeworsk działającego poprzez pełnomocnika tj. Pana Łukasza Kaczyńskiego TDM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Kuklińskiego 17, 30-720 Kraków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadanie pn. „Rewitalizacja kolei dojazdowej Przeworsk Wąskotorowy — Dynów"

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Urzędzie Gminy Jawornik Polski pok. Nr 2 w godz. pracy Urzędu tj. 7:30 do 13:40, wtorek od 7:30 do 17:00 zapoznać się można z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, wnieść uzasadnione zastrzeżenia i wnioski.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Irena Weselak
Odpowiedzialny za treść informacji Irena Weselak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 02.06.2020
Publikacja informacji 02.06.2020
Aktualizacja informacji 02.06.2020 12:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.06.2020 12:45 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 02.06.2020 12:45 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 02.06.2020 12:43 Publikacja 1