Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów w sprawie RRG.III.6220.5.2016 z dnia 30.05.2016r.

Dynów, dnia 30.05.2016 r.

RRG.III.6220.5.2016

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353),

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 30.05.2016 r. na wniosek Gminy Miejskiej Dynów została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym oraz kanałem sanitarnym wraz z rozbudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Plażowej i Bartkówki w Dynowie"

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 4 w godzinach urzędowania.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Wyskiel - Cedzidło
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Wyskiel - Cedzidło
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 30.05.2016
Publikacja informacji 31.05.2016
Aktualizacja informacji 31.05.2016 12:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 31.05.2016 12:55 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 31.05.2016 12:51 Publikacja 1