Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Dynów z dnia 23 lipca 2019 roku w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA DYNÓW
z dnia 23 lipca 2019 r.

w sprawie rozpoczęcia naboru projektów do budżetu obywatelskiego
Miasta Dynów na 2020 rok

W nawiązaniu do Uchwały nr VII/62/19 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie budżetu obywatelskiego Miasta Dynów, Burmistrz Miasta Dynów zawiadamia o naborze projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok.

 1. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego Miasta Dynów na 2020 rok została przeznaczona kwota50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Gminy Miejskiej Dynów i które zostały wybrane w oparciu o zasady ustalone w uchwale nr VII/62/19.
 3. Zgłoszenia projektów może dokonać każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Dynów do dnia 14 sierpnia 2019 roku, na formularzu zgłoszeniowym projektu do budżetu obywatelskiego na 2020 rok, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr VII/62/19. Lista poparcia dla projektu powinna być podpisana przez co najmniej5 mieszkańców Miasta Dynów.
 4. Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie internetowej www.dynow.pl, /zakładka „Budżet obywatelski”, a także w Sekretariacie Urzędu Miasta Dynów (Rynek 2, I piętro, pokój nr 10).
 5. Formularz wraz z listą poparcia składa się w terminie do 14 sierpnia 2019r. w następujący sposób:
  1) listownie na adres: Urząd Miasta w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
  z adnotacją na kopercie „Budżet obywatelski”,
  2) bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Dynowie, w Sekretariacie Urzędu,
  3) elektronicznie poprzez ePUAP, przy czym wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki, w postaci skanów oryginałów dokumentów.
 6. Zgłoszone propozycje projektów podlegają publikacji na stronie internetowej Miasta Dynów w zakładce budżet obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Dynowie.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Zygmunt Frańczak
Odpowiedzialny za treść informacji Zygmunt Frańczak
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 23.07.2019
Publikacja informacji 23.07.2019
Aktualizacja informacji 22.07.2019 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 22.07.2019 13:53 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 22.07.2019 13:52 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 22.07.2019 13:52 Publikacja 1