Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym /licytacji/ na sprzedaż nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Dynów nr 154/16
z dnia 11 stycznia 2016 r.

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 782  ze zm.)

 OGŁASZA

Drugi przetarg ustny, nieograniczony /licytację/ na sprzedaż nieruchomości:

Budynek mieszkalny o powierzchni użytkowej 59,95 m2, z częścią gospodarczą o pow. 19,49 m2 pod jednym dachem, położony przy ul. Pawiej 9 w Dynowie, na działce ewidencyjnej nr 2341 o pow. 0,1553 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej  RZ2Z/00042717/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie. Działka częściowo zadrzewiona, obsadzona żywopłotem grabowym. Budynek drewniany, parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną. Budynek składa się z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie

Powierzchnia [m2]

Sień

14,72

Kuchnia

13,24

Pokój

13,77

Komora

7,74

Stajnia

10,48

Razem

59,95

Obora

19,49

Budynek posiada instalację elektryczną, ogrzewanie piecowe. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Cena nieruchomości – 85 000,00 zł
Wadium – 8500,00 zł
Minimalne postąpienie – 850,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lutego 2016 r. o godzinie 10.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Wadium powinno być wpłacone na konto bankowe nr: 17 9093 0007 2001 0000 0781 0002 Urzędu Miasta w terminie do 10 lutego 2016 r. z dopiskiem: „Wadium Pawia 9” z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem na podane konto, liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 10 lutego 2016 r.

Wpłata wadium jest warunkiem dopuszczenia do przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zakończeniu przetargu. W przypadku nieuzasadnionego nie przystąpienia do zawarcia umowy sprzedaży przez osobę ustaloną jako nabywca, wadium podlega przepadkowi, a organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.

Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących w przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu, przedłożyć Komisji Przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru handlowego potwierdzający status firmy oraz posiadać dowód wpłaty wadium.

Cena ustalona w przetargu płatna będzie przed zawarciem umowy sprzedaży, koszty notarialne i wieczystoksięgowe pokrywa kupujący. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Osoba biorąca udział w przetargu powinna zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu przetargu i złożyć Komisji przetargowej odpowiednie pisemne oświadczenie przed rozpoczęciem przetargu.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem odbył się 27.10.2015r.

Informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II p. lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33.  Obiekt można będzie oglądać po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Urzędu Miejskiego.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.


Wykaz wywiesza się na okres 30 dni, tj. do 10 lutego 2016 r.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owsiany
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 11.01.2016
Publikacja informacji 11.01.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 11.01.2016 18:28 Publikacja 1