Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2016r. na terenie miasta Dynów.

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
ogłasza otwarty konkursu ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu w 2016r. na terenie miasta Dynów.

Zadanie: „Wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynów”.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę: 52.000,00 zł

Zadanie publiczne tego samego rodzaju realizowane było w roku 2015 r.,
w którym  przeznaczono dotację w wysokości: 50.000,00 zł

  1. Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U.2014.715 -j.t.) ,
  2. Zasady przyznawania wsparcia finansowego określa Uchwała Nr IV/16/11 Rady Miasta Dynów z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.
  3. Zadanie powinno być zrealizowane w 2016 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowy termin wykonania zadania zostanie określony w zawartej umowie.
  4. Termin składania ofert upływa z dniem 22 lutego 2016 roku do godz. 15:00.
  5. Miejsce składania ofert: sekretariat Urzędu Miejskiego (I piętro, pok. 10).
  6. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 14 dni od upływu terminu składania ofert.
  7. Pełny tekst ogłoszenia będący podstawą do oceny ofert, umieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.dynow.pl
  8. Informacje w sprawie konkursu można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dynowie w pokoju nr 11a, tel. (016) 65 21 093 wew. 36

Zobacz szczegóły ogłoszenia.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Jan Prokop
Odpowiedzialny za treść informacji Jan Prokop
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 01.02.2016
Publikacja informacji 01.02.2016
Aktualizacja informacji 01.02.2016 13:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:23 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:22 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:22 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:21 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:20 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:19 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 01.02.2016 13:17 Publikacja 1