Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkohlizmowi w 2019 roku

Dynów, dnia 20.03.2019 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu", dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

  1. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów" - kwota 8.000,00 zł,
  2. Towarzystwo Sportowe „Dynovia" -kwota 6.000,00 zł,
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze" przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie-kwota 5.000,00 zł,
  4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu- Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol" Dynów- kwota 3.000,00 zł,
  5. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak" - kwota 2.500,00 zł,
  6. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie - kwota 5.500,00zł.

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 30.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Joanna Biały
Odpowiedzialny za treść informacji Joanna Biały
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 20.03.2019
Publikacja informacji 20.03.2019
Aktualizacja informacji 21.03.2019 11:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.03.2019 11:31 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 20.03.2019 10:26 Publikacja 1