Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 1885/1 o pow. 0,0245 ha z 18.05.2020r.

OGŁOSZENIE
z dnia 18.05.2020 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) w związku z art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1474 z późn. zm.),

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

że na podstawie 18 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 113 ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2, art. 130 ust. 2 i art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2018r. poz. 203) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, została wydana decyzja o ustaleniu odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Dynowa, obręb 0001 Dynów, jako działka nr
1885/1 o pow. 0,0245 ha,
która została objęta decyzją Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Odszkodowanie za prawo własności przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 18.05.2020
Publikacja informacji 18.05.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 21.05.2020 07:41 Publikacja 1