Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie działki nr 5607/2 o pow. 0,0302 ha, z 22.06.2020r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 22.06.2020r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA

że na podstawie art. 12 ust. 4a, w związku 11 a ust. 1, art. 18 ust. 1 oraz art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, art. 113 ust. 6, art. 118a ust. 2. art. 130 i art. 133 pkt 2 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, oraz art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, została wydana decyzja z dnia 18 czerwca 2020r. nr N-VI.7570.77.2019 o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 0001 Dynów jako działka nr 5607/2 o pow. 0,0302 ha, która została przejęta pod budowę obwodnicy miasta Dynowa.

Odszkodowanie za przedmiotową nieruchomość, zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zostanie wpłacone do depozytu sądowego.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 22.06.2020
Publikacja informacji 24.06.2020

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 24.06.2020 13:59 Publikacja 1