Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Ogłoszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie Nr N-VI.7570.230.2019 z 21.05.2020r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.05.2020r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 256) oraz art. 118a ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.), w związku z art. 23 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.)

WOJEWODA PODKARPACKI
ZAWIADAMIA

o prowadzonym pod sygnaturą N-VI.7570.230.2019 przez Wydział Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie - Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość (przeznaczoną pod budowę obwodnicy Dynowa), położoną w obrębie 0001 Dynów, oznaczoną jako działka nr
5573/2 o pow. 0,0124 ha.

W związku z powyższym informuję, iż osoby którym przysługuje prawo rzeczowe do działki nr 557312 mogą składać pisemne wyjaśnienia i wnioski wraz z dokumentarni potwierdzającymi przysługujące im prawo, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego ogłoszenia, w Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 10, 1 piętro, pok. 18, tel. 16-678-50-51 wew. 213, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w urzędzie drogą telefoniczną lub emailową.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 25.05.2020
Publikacja informacji 25.05.2020
Aktualizacja informacji 25.05.2020 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 25.05.2020 13:48 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 25.05.2020 13:47 Publikacja 1