Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I
z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Na podstawie art. 383 § 1 pkt 6 oraz § 2a i § 4a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I postanawia :

§ 1.

Stwierdzić, iż mandat radnego Zygmunta Frańczaka, wybranego do Rady Miasta Dynów w okręgu wyborczym nr 9 z listy nr 13 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIEJSCE-DYNÓW, wygasi z powodu wyboru na Burmistrza Miasta Dynów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

§2.

Postanowienie niezwłocznie doręcza się Panu Zygmuntowi Frańczakowi, Wojewodzie Podkarpackiemu oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Dynów.

§3.

Postanowienie wchodzi w Życie z dniem podpisania, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.


Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I
Marcin Dudzik

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 05.11.2018
Publikacja informacji 14.11.2018
Aktualizacja informacji 15.11.2018 09:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 15.11.2018 09:00 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 15.11.2018 08:58 Publikacja 1