Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do Miejskiego Przedszkola w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
do Miejskiego Przedszkola w Dynowie i oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dynowie

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego 

Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie od 22 lutego 2016r. do 04 marca 2016 r. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w którym dziecko jest już zapisane.
Formularz deklaracji będzie dostępny w przedszkolu / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

2. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające 

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu miejskim i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Miejską Dynów rozpocznie się od 06 marca 2016 r. do 25 marca 2016r.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 - 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Maria Peszek
Odpowiedzialny za treść informacji Maria Peszek
Publikujący informację Jan Prokop
Wytworzenie informacji 10.02.2016
Publikacja informacji 11.02.2016
Aktualizacja informacji 11.02.2016 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 11.02.2016 09:20 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 11.02.2016 09:19 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 11.02.2016 09:18 Publikacja 1