Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

RM.8141.4.2018

Dynów, dnia 27.08.2018 r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że przygotowany został wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok, zgodnie z art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie miasta Dynów. Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.

Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 10 września 2018 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Burmistrz Miasta
Zygmunt Frańczak

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Justyna Makuch
Odpowiedzialny za treść informacji Justyna Makuch
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 27.08.2018
Publikacja informacji 27.08.2018

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 27.08.2018 13:08 Publikacja 1