Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wykaz -nieruchomości gruntowej zabudowanej, będącej własnością Gminy Miejskiej Dynów, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Dynowa nr 89/19
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

WYKAZ

Nieruchomość gruntowa zabudowana, będąca własnością Gminy Miejskiej Dynów KW RZ2Z/00035700/4, położonej w Dynowie przy ul. Kościuszki 9, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej:

Numer działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

Opis działki

Przeznaczenie nieruchomości

Cena nieruchomości

Forma sprzedaży

5156/1

0,0905 ha

RZ2Z/00035700/4

działka o nr ewid. 5156/1 o pow. 0,0905 ha - położona w obrębie m. Dynów - jest zabudowana budynkiem usługowym. Do działki dojazd z drogi asfaltowej, ulicy Kościuszki. Nieruchomość częściowo ogrodzona. Działka na której zlokalizowany jest budynek usługowy od strony południowej jest stromą skarpą, porośniętą drzewostanem

Dla działki 5156/1 brak jest  obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Dynów -  działka o nr ewid. 5156/1 o pow. 0,0905 ha położona w obrębie miasto Dynów leży w obszarach usługowych.

90 266,00 zł

Sprzedaż bezprzetargowa na podstawie Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miasta Dynów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Cena sprzedaży jest ceną netto, do której zostanie doliczony podatek VAT (23%).

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane będą w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 16, II piętro lub telefonicznie /016/ 65-21-093 wew. 33.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do 28 sierpnia 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 08.08.2019
Publikacja informacji 08.08.2019
Aktualizacja informacji 08.08.2019 07:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.08.2019 07:57 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 08.08.2019 07:57 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 08.08.2019 07:56 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 08.08.2019 07:55 Publikacja 1