Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej.

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Dynów podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Dynów, położoną w Dynowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargowej:

LOKAL MIESZKALNY nr 5 o powierzchni użytkowej 72,45 m2 usytuowany na  I piętrze w budynku wielorodzinnym, mieszkalno-użytkowym, położonym przy ul. Rynek 5 w Dynowie, składający z następujących pomieszczeń:

Pomieszczenie

Powierzchnia [m2]

pokój
kuchnia
przedpokój
łazienka z WC

36,25
23,50
4,64
8,06

Razem

72,45

Do lokalu przynależy ułamkowa część powierzchni wspólnych tj.: korytarz na parterze, klatki schodowe, wejścia do piwnic i korytarze w piwnicy oraz strych w 127/1000 części.
Pomieszczenie przynależne – piwnica o pow. 1,27 m2, komórka gospodarcza o pow. 3,84 m2
WARTOŚĆ LOKALU MIESZKALNEGO- 91 365,00 zł.

Wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu do dnia 28.04.2103 r. od dnia spisania umowy notarialnej oznaczonego jako działki nr: 5182/4, 5182/5, 5182/6 o łącznej powierzchni  0,1550 ha w 127/1000 części, uwidocznione w księdze wieczystej nr RZ2Z/00032378/6.
WARTOŚĆ 127/1000 części gruntu – 9 370,00 zł

Pierwsza opłata za przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 25% jego wartości, płatną przed spisaniem umowy sprzedaży. Następne opłaty roczne wynosić będą 1% wartości gruntu, tj.- 93,70 zł + należna stawka VAT, płatne przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu, począwszy od 2017 roku. Na podstawie art. 3 a ust. 1 i 2 ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892) okres użytkowania wieczystego wyrównano do dnia 28.04.2103 r. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości objętej niniejszym wykazem stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) winny złożyć w Urzędzie Miejskim w Dynowie oświadczenie, że  wyrażają zgodę na nabycie nieruchomości i zapłacenie ceny za nieruchomość jak w wykazie do dnia 17 sierpnia 2016 r.

Uwaga: lokal wymaga przeprowadzenia kapitalnego remontu.


Wykaz wywiesza się na okres 21 dni, tj. do 27 lipca 2016 r.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Artur Owsiany
Odpowiedzialny za treść informacji Artur Owsiany
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 06.07.2016
Publikacja informacji 06.07.2016

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 08.07.2016 07:48 Publikacja 1