Obwieszczenia - Komunikaty - Ogłoszenia

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 54/19
Burmistrza Miasta Dynów
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu  nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121), zarządzam co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomości gruntowe przeznaczone do wydzierżawienia:
obręb m. Dynów
5099/1 o pow. 0,0036 ha,  2024/6 o pow. 0,0353 ha, (część 60m2) 2048/11 o pow. 0,7918 ha, (część 210m2) 1868/6 o pow. 0,2108 ha, (część 40m2) 5197/3 o pow. 0,0475 ha, 2048/7 o pow. 0,0032 ha, 5099/3 o pow. 0,0019 ha, 2048/9 o pow. 0,0048 ha, 2048/9 o pow. 0,0015 ha, 5100/7 o pow. 0,0025 ha, 5098/4 o pow. 0,0014 ha, 5100/3 o pow. 0,0,0035 ha, (część 0,5000 ha) 4302 o pow. 3,7991 ha,

obręb Bartkówka
3277 o pow. 0,7157 ha,

§ 2.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Józef Mudryk
Odpowiedzialny za treść informacji Józef Mudryk
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 10.05.2019
Publikacja informacji 10.05.2019
Aktualizacja informacji 10.05.2019 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 09:50 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 10.05.2019 09:49 Publikacja 1