Przetargi i zamówienia publiczne

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: RRG.271.11.2017
Tytuł Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego w Dynowie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI ”Spójność Przestrzenna i Społeczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Data publikacji 2017-07-17
Termin składania ofert 2017-08-02 08:30
Termin otwarcia ofert 2017-08-02 09:30
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
2017-07-17
Ogłoszenie o zamówieniu nr 552311-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. - (299,61 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2017-07-17

Załącznik Nr 1 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 2 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 3 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 4 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 5 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 6 oraz 7 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 8 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 9 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 10 do SIWZ
2017-07-17

Załącznik Nr 11 do SIWZ
2017-07-17

Uzupełnienie załącznika nr 10 o projekty wykonawcze robót budowlanych (plik spakowany w formacie zip - cz. 1)
2017-07-18

Uzupełnienie załącznika nr 10 o projekty wykonawcze robót budowlanych (plik spakowany w formacie zip - cz. 2)
2017-07-18

Inne informacje Informacja z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2017-08-02

SPROSTOWANIE informacji z otwarcia ofert złożonych do przetargu
2017-08-03

Informacje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej
2017-08-18
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - (436,36 KB)

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Dariusz Śnieżek - d.sniezek
Wytworzenie informacji 17.07.2017
Publikacja informacji 17.07.2017
Aktualizacja informacji 05.08.2019 10:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.08.2019 10:03 Edycja 7
Dariusz Śnieżek - d.sniezek 18.08.2017 12:42 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 04.08.2017 09:20 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 02.08.2017 13:58 Edycja 4
Dariusz Śnieżek - d.sniezek 18.07.2017 08:59 Edycja 3
Dariusz Śnieżek - d.sniezek 18.07.2017 08:04 Edycja 2
Dariusz Śnieżek - d.sniezek 17.07.2017 14:25 Publikacja 1